Adres parafii:
ul. Zwycięstwa 40,
42-512 Psary

Telefon: 
500 420 038

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Będzinie
14 8438 0001 0013 8035 2036 0001