Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że od 20 czerwca br. zniesiona zostaje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane.

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 13 czerwca:

- Obiekty kultu religijnego: zwiększony zostaje limit do 50 procent wszystkich miejsc, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny. Na zewnątrz, uczestnicy mają przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Od 26 czerwca:

- Obiekty kultu religijnego: zwiększony zostaje limit do 75 procent wszystkich miejsc.

 

Zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych nadal utrzymane jako obowiązkowe!